مانکن به نظر برسید

اگر دوست دارید مانکن به نظر برسید یا بدرخشید این مطالب را بخوانید!!

اگر دوست دارید مانکن به نظر برسید یا بدرخشید این مطالب را بخوانید!! اگر جثه ریزی دارید یا ریزنقش هستید، از لباسهایی با برشهای ساده ا...

ادامه مطلب

سه ماه اول باردارى

آیا میدانید در سه ماه اول باردارى چه بپوشید؟

آیا میدانید در سه ماه اول باردارى چه بپوشيد؟ .: اگر دوست ندارید در دو یا سه ماه اول بارداری کسی متوجه بارداری شما نشود، بهتر است لبا...

ادامه مطلب

چه لباسهایی سن شما را بیشتر نشان میدهد؟

میدانید چه اشتباهات و چه لباسهایی سن شما را بیشتر نشان میدهد؟

میدانید چه اشتباهات و چه لباسهایی سن شما را بیشتر نشان میدهد؟ .: دامن راسته مدل گشاد: اگر دامن تنگی که میپوشید گشادتر از سایز شما ب...

ادامه مطلب

لباس مجلسی کوتاه

وقتی لباس مجلسی کوتاه میپوشیم چه چیزهایی را رعایت کنیم؟

وقتی لباس مجلسی کوتاه میپوشیم چه چیزهایی را رعایت کنیم؟ جوراب شلواری را برای زیباتر کردن و یکدست کردن پا مخصوصا جوراب شلواریهای شیشه...

ادامه مطلب