چه لباسهایی سن شما را بیشتر نشان میدهد؟

میدانید چه اشتباهات و چه لباسهایی سن شما را بیشتر نشان میدهد؟

میدانید چه اشتباهات و چه لباسهایی سن شما را بیشتر نشان میدهد؟ .: دامن راسته مدل گشاد: اگر دامن تنگی که میپوشید گشادتر از سایز شما ب...

ادامه مطلب

لباس مجلسی کوتاه

وقتی لباس مجلسی کوتاه میپوشیم چه چیزهایی را رعایت کنیم؟

وقتی لباس مجلسی کوتاه میپوشیم چه چیزهایی را رعایت کنیم؟ جوراب شلواری را برای زیباتر کردن و یکدست کردن پا مخصوصا جوراب شلواریهای شیشه...

ادامه مطلب